BVG GROUP spełnia wszystkie normy i wymagania stawiane dla realizacji zamówień publicznych. Obiekty oświatowe, służby zdrowia oraz budynki instytucji centralnych i samorządów.